سلام بازدیدکننده عزیز***امیدوارم لحظات خوبی را در پرستاری87 سپری کنید***لطفادرقسمت نظرسنجی وبلاگ مارادرجهت بهترشدن وبلاگ یاری کنید***به دلیل زیادبودن مطالب وقرارنگرفتن درصفحه اصلی میتوان ازآرشیومطالب وتعیین ماه و یا پیوندهای روزانه درحاشیه وبلاگ مطالب جالب ومفید خودراانتخاب کنید***برای همه شمادوستان عزیزاز خداوندمنان آرزوی تندرستی وسلامتی را خواستارم. پرستاری 87 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پرستاری 87 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
[ ۹۰/۱۰/۱۶ ] [ 19:4 ] [ فرهادحسینی ]
درباره وبلاگ

فرهادحسینی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - ورودی نیمسال اول87-88دانشکده پرستاری-مامایی

از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: وسیع تر از من است
از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم تر از من است
از آینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: پاک تر از من است
از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلال تر از من است
از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مهربانتر از من است
از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: از تمام یارانم به من نزدیک تراست
ازخودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: خادم خدا